Monthly Archives: oktober 2014

Sjuksköterskeutbildning på distansID-100155556

 

Bildkalla:Freedigitalphotos.Net

Det är inte en hemlighet att sjukvården vilar på sjuksköterskornas axlar. Utan dem skulle den dagliga verksamheten på sjukhus inte fungera alls. Och utan fungerande sjukhus skulle vårt samhälle komma att se väldigt annorlunda ut. 

Sjuksköterska är ett yrke med stor efterfrågan. Med nya mediciner och läkemedel som ständigt forskas fram och en stigande medelålder blir det fler och fler människor att ta hand om. Det är också ett yrke som har fått lite dåligt rykte, främst på grund av lönerna. Faktum är att i och med att det är större efterfrågan så har även lönerna blivit bättre och ett jobb som sjuksköterska har många goda sidor. 

Utbildningar är alltid krävande, oavsett vad det är för utbildning, och för många ett ovälkommet livsavbrott då det är svårt att kombinera med arbetet. Men det finns ett alternativ: distansutbildning. Distansutbildning kan genomföras varhelst där du har tillgång till internet och närhelst du har tid, utan att störa vare sig arbetsliv eller familjeliv.

En sjuksköterskeutbildning på distans erbjuder samma kursplan och utbildning som klassrumsbaserad utbildning och är därför ett utmärkt alternativ för arbetande vuxna. Även om den traditionella utbildningen till sjuksköterska inte brukar vara särskilt lång så kan man korta ner tiden ännu mer med en distansutbildning. Hur lång tid utbildningen tar beror på hur mycket tid du är villig att lägga ner och hur snabbt du vill bli klar. Du behöver inte spendera mer tid på dina studier och inlärning än vad du behöver.

Folk föredrar kurser på internet framför traditionell skola av många anledningar. Utbildningen är billigare, skolan behöver inte stå för kostnader för lokaler bl.a. vilket drar ner kostnaden för eleverna. Går man en distansutbildning behöver man inte heller betala för transport till och från skolan. Det flexibla schemat attraherar också.

Funderar du på att studera till sjuksköterska men känner något som tar emot någonstans. Det kan vara pengar, tid, jobb eller familj. Tänk då så här istället: Det behövs sjuksköterskor, arbetsvillkoren blir bättre och bättre och med en distansutbildning kan du komma ifrån orosmomenten med pengar, tid, jobb och familj. Du hinner med det också.Vikten av vuxenutbildning i dagens samhälleadulteducation1

 

Image: Christopher Connell

Det samhälle vi lever i idag skulle inte fungera utan utbildning. Vi vet det här i norden. Även om den senaste PISA-undersökningen visar på sjunkande kunskaper bland högstadielever i Sverige. Men ju äldre vi blir desto mer inser vi hur viktigt det är med utbildning, och inte bara grundutbildning utan för att hänga med i den snabba utvecklingen gäller det att fortsätta utbilda sig.

I många u-länder tänker inte folk så, de är glada om de får några år i skolan innan de på heltid måste ägna sig åt att hjälpa till och försörja familjen, trots sin unga ålder. Men medvetenheten om vikten av utbildning växer bland myndigheterna och de inser vad en välutbildad befolkning kan göra för landet och dess ekonomi. De satsas därför mer och mer i u-länder runtom i världen på att utbildningen ska kunna nå alla, inte bara de allra mest privilegierade.

Det är lätt att sitta och peka på att de unga måste få tillgång till utbildning, men man får inte glömma bort att vuxenutbildning är minst lika viktigt. Delvis för den vuxna individens skull, så att man kan få en framgångsrik karriär och ett bra jobb. Delvis för att de ska känna nyttan av utbildning och sedan stötta och hjälpa sina barn igenom utbildningen.

Vuxenutbildning är en utmärkt chans för alla de som, av olika anledningar, aldrig avslutade sina studier. Många skulle vilja ta upp sina studier igen men ser tid och pengar som ett stort hinder. Till att börja med kommer det alltid att finnas hinder, men det bästa med hinder är att de går att ta sig över dem. Det finns stipendier att ansöka till och ekonomiskt stöd från vuxenutbildningar och det finns fördelarna med vuxenutbildning online för att komma över hindret med tid. Du når ditt kursmaterial och prov och inlämningar görs för dig själv vid en dator.

Det är aldrig försent att återuppta sin utbildning. Alla borde satsa mer på just det, återuppta sin utbildning, vare sig det är att ta vid på grundskolenivå eller om det är vid den där IT-kursen man tog för tre år sedan. Utbildning hjälper dig att växa och ta dig framåt och att finnas där som stöttepelare i dina barns utbildning.