Category Archives: vuxenutbildning

Vikten av vuxenutbildning i dagens samhälleadulteducation1

 

Image: Christopher Connell

Det samhälle vi lever i idag skulle inte fungera utan utbildning. Vi vet det här i norden. Även om den senaste PISA-undersökningen visar på sjunkande kunskaper bland högstadielever i Sverige. Men ju äldre vi blir desto mer inser vi hur viktigt det är med utbildning, och inte bara grundutbildning utan för att hänga med i den snabba utvecklingen gäller det att fortsätta utbilda sig.

I många u-länder tänker inte folk så, de är glada om de får några år i skolan innan de på heltid måste ägna sig åt att hjälpa till och försörja familjen, trots sin unga ålder. Men medvetenheten om vikten av utbildning växer bland myndigheterna och de inser vad en välutbildad befolkning kan göra för landet och dess ekonomi. De satsas därför mer och mer i u-länder runtom i världen på att utbildningen ska kunna nå alla, inte bara de allra mest privilegierade.

Det är lätt att sitta och peka på att de unga måste få tillgång till utbildning, men man får inte glömma bort att vuxenutbildning är minst lika viktigt. Delvis för den vuxna individens skull, så att man kan få en framgångsrik karriär och ett bra jobb. Delvis för att de ska känna nyttan av utbildning och sedan stötta och hjälpa sina barn igenom utbildningen.

Vuxenutbildning är en utmärkt chans för alla de som, av olika anledningar, aldrig avslutade sina studier. Många skulle vilja ta upp sina studier igen men ser tid och pengar som ett stort hinder. Till att börja med kommer det alltid att finnas hinder, men det bästa med hinder är att de går att ta sig över dem. Det finns stipendier att ansöka till och ekonomiskt stöd från vuxenutbildningar och det finns fördelarna med vuxenutbildning online för att komma över hindret med tid. Du når ditt kursmaterial och prov och inlämningar görs för dig själv vid en dator.

Det är aldrig försent att återuppta sin utbildning. Alla borde satsa mer på just det, återuppta sin utbildning, vare sig det är att ta vid på grundskolenivå eller om det är vid den där IT-kursen man tog för tre år sedan. Utbildning hjälper dig att växa och ta dig framåt och att finnas där som stöttepelare i dina barns utbildning.